top of page

Experience the Healing Benefits of Reiki with Dorit at Higher Consciousness Energy

Welcome to Higher Consciousness Energy with Dorit

Are you struggling with health issues or seeking a holistic way to enhance your well-being? Discover the transformative power of Usui Reiki with Dorit, an experienced Usui Reiki Master Teacher. At Higher Consciousness Energy, Dorit offers personalized Reiki healing sessions and initiations, both in-person and at a distance, to help you achieve optimal health and balance.

 

Reiki Healing Benefits

Reiki is a powerful energy healing technique that can help with a wide range of physical and emotional issues. If you suffer from any of the following conditions, Reiki might be the solution you need:

 

Head and Brain Health

 • Headaches and migraines

 • Brain diseases

 • Insomnia and nervous breakdowns

 • Meningitis and cerebral issues

 • Neuralgia, convulsions, and epilepsy

Eye and Ear Health

 • Eye diseases like conjunctivitis, cataracts, and glaucoma

 • Ear diseases including tinnitus and hearing loss

Oral and Dental Health

 • Toothaches

 • Oral cavity issues

 • Tongue diseases and thrush

Digestive Health

 • Stomach and intestinal problems

 • Gastritis, ulcers, and stomach cancer

 • Food poisoning and diarrhea

Liver and Pancreas Health

 • Liver congestion, jaundice, and gallstones

 • Pancreatic issues

Respiratory Health

 • Nasal catarrh and sinusitis

 • Sore throat, bronchitis, and pneumonia

 • Asthma and lung conditions

Cardiovascular Health

 • Heart diseases and palpitations

 • Arteriosclerosis

Urinary and Reproductive Health

 • Kidney problems and cystitis

 • Menstrual pains and menopause symptoms

 • Pregnancy-related issues

Skin and Muscle Health

 • Burns and skin infections

 • Muscle cramps and rheumatism

Nervous System Health

 • Spinal cord issues

 • Neuralgia and palsy

 • Convulsions and epilepsy

General Health Benefits

 • Unconsciousness and shock recovery

 • Hiccups, vomiting, and splinters

 • Pain relief and overall wellness

Book Your Reiki Session with Dorit Today

Take control of your health and well-being with the healing power of Reiki. Dorit offers both in-person initiations and distance Reiki healing sessions, so you can benefit from her expertise no matter where you are. You are welcome to book any Reiki treatment or Distance Reiki Healing – directing life force energy upon request and confirmed time to any location.

 

Contact Dorit Now

Ready to experience the benefits of Usui Reiki? Book your session with Dorit at Higher Consciousness Energy today. You may book these services:

Reiki Initiation and Training

Dorit, as an Usui Reiki Master Teacher, also offers Reiki initiations and training for all levels. Learn the sacred Reiki symbols and techniques, and start your journey as a certified Reiki healer.

Book Your Reiki Initiation with Dorit

Interested in becoming a Reiki practitioner? Contact Dorit to book your in-person Reiki initiation and start your path to healing others.

Certified Reiki Practitioner and Reiki Master / Teacher, Dorit is initiated with all of the Reiki Master Teacher symbols from the Usui Shiki Ryoho original lineage and can pass on Usui Reiki initiations for all levels -  from first to Master/Teacher level.

At Higher Consciousness Energy, Dorit is committed to helping you achieve health and wellness through the transformative power of Reiki. Whether you need healing for a specific condition or want to learn Reiki yourself, Dorit is here to guide you. Book your session today and start your journey towards a healthier, more balanced life.

Reiki hääldatakse kui Ray - Key.

Ray - jaapani sõna tähendab universaalne.
Key - jaapani sõna tähendab elujõu vaimset energiat, mis läbib kõike ja ühendab kõik.


Reiki energia kanaldamine tähendab naturaalse puhta energiaga tervendamist. See ei ole seotud ühegi religioniiga, kuna energia on kõiges ja kõikjal - seega universalne ja võimas.

Edukaks reiki sessiooniks on vaja pisut avatust reiki energia vastu võtmiseks ja reiki praktiseeria poolt reiki energia suunamist teatud ajal kokkulepitud kohta.


Sertifitseeritud Reiki Meister Õpetaja annan edasi Usui Reiki Shyoho liini kõikide tasandite initsiatsioone ja Reiki sümboleid ning tunnistusi. Võid õppida traditsioonilisi Usui käte positsioone kehal, kaugreiki praktikat ja kuidas õpetada Reikit ja edastada initsiatsioone ja Usui reiki sümboleid teistele.
 
Kui tunned huvi või ja soovid lisainfot Reiki ravi, kaugreiki või initsiatsioonide kohta võta ühendust telefonil +372 55658856 
või e -posti teel vaimne.energia@gmail.com

Experience the transformative power of Usui Reiki with Dorit at Higher Consciousness Energy. Personalized Reiki initiations and attunements, private training, and certification for all levels from Reiki Level I to Master Teacher. Benefit from holistic healing, stress reduction, and the ability to channel life-force energy. Empower yourself with the ability to heal and enhance your well-being. Contact Dorit to book your Reiki initiation or healing session today.
Experience hands-on Reiki healing with Dorit at Higher Consciousness Energy. Benefit from the natural method of directing life-force energy to recharge your vital energy meridians and acupuncture points. Enjoy holistic healing, stress reduction, and enhanced well-being during a 1 to 1.5-hour session. Dorit uses traditional Usui Reiki hand positions to ensure a thorough energy healing experience. Book your session today to rejuvenate your body’s energy and achieve balance.

Reiki praktik keskendub läbi Reiki sümbolite kõrgeima vaimse energia allikaga ja suunab selle energia kliendile kasutades traditsioonilisi Usui käte positsioone. 

Seanss hõlmab kõiki kliendi energia kanaleid nii keha ees kui taga.

Reiki voolab täpselt sinna, kus vaja on, ja laeb Teie keha energiameridiaane ja nõelravi punkte.

Vaimne energia kanaldatakse 1–1,5 tundi. Lisaaeg on vajalik siis, kui soovite teatud kehaosale organile või energia keskusele (chakrale) lisa energiat. 

remote therapy, distance healing, higher consciousness energy, distance reiki healing, online hypnosis, distance cosmoenergy healing, holistic wellbeing, alternative therapy

Kaugreiki seanss on sama tugev ja effektiivne.

Parim tulemus raviks on vähemalt 4 kaugreiki seanssi kahe nädala jooksul ja iga seansi pikkuseks on 15 minutit.

Eriti praegu viiruste ja pandeemiate ajal on parim viis ravida läbi kauguse. Ravi on tõhus nagu telepaatia.  Reiki meistril tuleb vaid avada kaugreiki sümbolite kaudu vaimse energia kanal ja intensiivselt keskenduda ning teadlikult energiat suunata teatud ajal just sinna kuhu kokku lepitud.

Palun võtke minuga enne seanssi kindlasti ühendust (vaimne.energia@gmail.com), et saata oma foto ja veenduda, et seansi ajastus sobib meile mõlemale.

Seansi ajal on vajalik:  heita pikali,  sulgeda silmad,  olla avatud puhta Reiki energia vastu võtmiseks,  olla hetkes jälgides mis toimub ja mõtete tulles keskenduda jälle OLEN tundesse.

Experience hands-on Reiki healing with Dorit at Higher Consciousness Energy. Benefit from the natural method of directing life-force energy to recharge your vital energy meridians and acupuncture points. Enjoy holistic healing, stress reduction, and enhanced well-being during a 1 to 1.5-hour session. Dorit uses traditional Usui Reiki hand positions to ensure a thorough energy healing experience. Book your session today to rejuvenate your body’s energy and achieve balance.

Rännetes alateadvuses avastasin, et olen praktiseerinud kõrgeima vaimse energia ravimisega juba tuhandeid aastaid tagasi Egiptuses. Võibolla selle pärast avastasin Reiki praktika ka selles elus väga noorelt. Sain oma esimese Usui Reiki tunnistuse ja sümbolid väliseesti meister Linde Toomepuult aastal 1997.

Aastal 2018 sain Usui Shiki Ryoho Reiki meister õpetaja sümbolid ja tunnistuse oma Reiki Grand Meister Õpetajalt Ljudmilla Rossilt, kes elab Uus-Meremaal.

Seega praegu edastan Usui liini Reiki sümboleid, initsiatsioone ja väljastan Usui Shiki Ryoho Reiki tunnistusi Reiki esimesest tasandist kuni Reiki Õpetaja Meistrini.

Esimene tase on Reiki ravimine asetades käed endale või kliendile ja viies läbi kogu seansi kliendiga samas ruumis olles.  Reiki teise tasemega lisandub kaugreiki sümbol ja võime saata Reiki energiat igale poole olles ise oma kodus.

 

Kunst Reiki tase -Reiki meister kellel on kõik Usui sümbolid välja arvatud Reiki Meister Õpetaja sübol

Reiki Meister Õpetaja võib ka teistele Reiki sümboleid sisestada läbi initsiatsioonide ja väljastada Usui Shiki Ryoho tunnistusi.

Huvi tekkides võtke otse ühendust, et küsida Reiki I, II, III või Meister Õpetaja initsiatsiooni kohta e -posti teel vaimne.energia@gmail.com

ÕPETAN ainult PRIVATIIVSELT ja mitte rühmas, keskendudes konkreetsele õpilasele isiklikult tema tasemest ja hetke seisundist lähtudes.

bottom of page