top of page

Privaatsuspoliitika

Võtame isikuandmete privaatsust väga tõsiselt. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult uudiskirja ja soovi korral asjakohase teabe saatmiseks.

Privaatsuse austamist peetakse väärika eksistentsi oluliseks tingimuseks ja üheks meie õiguskorra aluseks. Igaühel on õigus kaitsele tema isikuandmete ohjeldamatu kogumise, töötlemise ja levitamise eest.

Toetame ülaltoodud avaldust Hollandi andmekaitseametilt, kes vastutab isikuandmete kaitse seaduse sõltumatu järgimise eest.

Isikuandmete kaitse seadus näeb ette, et isikuandmeid võib töödelda ainult teatud eesmärkidel. Kasutame teie esitatud isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

  • Pettuste vältimiseks, nende vastu võitlemiseks ja nendega tegelemiseks.

  • Teie ja meie vaheliste lepingute (näiteks tellimuste) koostamiseks ja täitmiseks;

  • Et saaksite teid teavitada asjakohastest toodetest ja teenustest, sealhulgas suhtlusest lojaalsuskampaaniate raames (näiteks uudiskirjaga);

  • Tootearenduseks ja teabe hankimiseks meie teenuste optimeerimiseks (näiteks meie veebisaidi muudatuste korral);

Kui töötleme isikuandmeid teie toodete ja teenuste vastu huvi pakkumiseks, saate selle igal ajal tasuta esitada. Seejärel lõpetame selle töötlemise kohe. Oma taotlused ja vastuväited peaksite saatma aadressile: dorit@durgauniverse.com

Selle lehe sisu võidakse ette teatamata muuta. Seetõttu vaadake seda teavet regulaarselt, et saaksite alati kasutada meie veebisaiti, nõustudes samal ajal kõige värskemate privaatsuseeskirjadega.

bottom of page